naslovnica

Autori:Sanja Tišma, Danijel Baturina, Maja Janković, Damir Demonja

ČasopisNova prisutnost – Časopis za intelektualna i duhovna pitanja“, Vol. 21, br. 2, 2023., str. 301-316

Izdavač:„Nova prisutnost – Časopis za intelektualna i duhovna pitanja“ je Kršćanski akademski krug iz Zagreba

Godina: 2023.

ISSN 1334-2312 (tisak)
ISSN 1848-8676 (online)

Sažetak

 Društveno poduzetništvo kao novi način poslovanja područje je spajanja poduzetničkih praksi iz poslovnog svijeta i vrijednosti povezanih s društvenom odgovornosti i načelima održivog razvoja. Braniteljske zadruge i zadruge ratnih veterana globalno su prepoznati modeli razvoja društvenog poduzetništva. Usprkos dugoj tradiciji zadrugarstva u Republici Hrvatskoj (RH), ono još uvijek nije široko korišteni poslovni model. Cilj istraživanja predstavljenoga u ovome radu je da se analizom stanja i praksi ukaže na potencijal koji braniteljske udruge i zadruge imaju kao značajan oblik društvenog poduzetništva u hrvatskom kontekstu u perspektivi društvenih poduzeća za radnu integraciju. S obzirom da ova tema u hrvatskoj znanosti do sada nije bila primjereno istraživana, provedeno recentno istraživanje pokazuje kako bi braniteljske socijalno radne zadruge mogle doprinijeti razvoju društvenog poduzetništva u RH, ostvarenju održivog i društveno odgovornog poslovanja te socijalnoj i radnoj integraciji ranjivih skupina.

Ključne riječi

Braniteljske socijalno radne zadruge, društveno poduzetništvo, Republika Hrvatska

Cjeloviti tekst dostupan je na poveznici: https://hrcak.srce.hr/file/441904.

Share:
Skip to content