IMG_7348

Urednice: Sanja Tišma i Sanja Maleković

Izdavač: IRMO

Godina: 2009.

ISBN 978-953-6096-51-0

Suvremena znanstvena istraživanja i stručne rasprave o razvoju danas su određene pojmom održivosti, a identificiranje i uvažavanje čimbenika održivog razvoja postalo je ključan dio nacionalnih i regionalnih politika, ali i nadnacionalnih razvojnih politika i globalnih stremljenja. U Hrvatskoj, usprkos rastućoj svijesti o važnosti okoliša i postojanju brojnih strateških razvojnih dokumenata, još uvijek nema dovoljno saz-nanja ni primjene koncepta održivog razvoja pri kreiranju i provođenju regionalne razvojne politike. Uz nedavno pripremljenu Strategiju održivog razvoja i Strategiju regio-nalnog razvoja na centralnoj razini, zabrinjavajući je izraziti nedostatak potrebnih znanja o održivom upravljanju razvojnim resursima na lokalnoj razini. Pred Hrvatskom je izazov preuzimanja pravne stečevine Europske unije, posebno europskih direktiva u području regionalnog razvoja i iznimno opsežnih propisa iz područja zaštite okoliša, kao i njihova stva-rna provedba. Činjenica je da politika donošenja i provođenja propisa, koji će poticati a ne sankcionirati, može bar dijelom s gospodarstva skinuti teret prila-godbe novim propisima, učiniti ih ekonomski opravdanima i održivima, te osigurati opstanak i konkurentnost hrvatskog gospodarstva na regio-nalnoj i nacionalnoj razini, kao i na razini EU, ali i onoj globalnoj. Knjiga « Zaštita okoliša i regionalni razvoj – iskustva i perspektive» obje-dinjuje analize ključnih promjena u Hrvatskoj na putu u Europsku uniju na području zaštite okoliša i regionalnog razvoja, s preporukama vode-ćih hrvatskih stručnjaka u tim područjima. Posebni doprinos, pogled iz jednog drugog okruženja o području zaštite okoliša i regionalnog raz-voja, dali su naši kolege iz Ruske Federacije.

Share:
Skip to content