naslovnica članka

Autori: Damir Demonja i Robert Baćac

Izdavač: Hrvatsko interdisciplinarno društvo

Godina: 2021.

ISSN 1334-4684 (Tisak)

ISSN 1334-4676 (Online)

Sažetak

Difuzni hoteli predstavljaju model udruženog destinacijskog hotelijerstva u funkciji revitalizacije sela i malih mjesta u ruralnim područjima stavljanjem u turističku funkciju postojećih objekata (zgrada) koje imaju status tradicijskog graditeljstva i ambijentalne arhitekture. Cilj je popularizirati povijesne jezgre i predmetno područje kroz turističke usluge, odnosno potaknuti razvoj autentičnih turističkih usluga i, istovremeno, očuvati i popularizirati tradicijsku kulturu te generirati prihod u cijeloj zajednici, odnosno potaknuti novu vrijednost. Zbog specifičnosti turističke ponude u Republici Hrvatskoj, razvio se i model integralnog hotelijerstva u funkciji udruživanja postojećih ponuđača. Oba modela prepoznata su u hrvatskoj zakonskoj regulativi. U ovom radu analiziraju se obilježja modela difuznih i integralnih hotela, posebna pozornost posvećuje se predstavljanju i kritičkom analiziranju postojeće hrvatske zakonske regulative te se daju smjernice/prijedlozi za njezino poboljšanje.

Ključne riječi

Udruženo hotelijerstvo, difuzni hotel, integralni hotel, Republika Hrvatska, hrvatska zakonska regulativa, smjernice

POVEZNICA:

Cjeloviti tekst dostupan je na poveznici: https://hrcak.srce.hr/file/382393

Share:
Skip to content