U okviru portugalskog predsjedanja Vijećem Europske unije 23. i 24. ožujka 2021. održana je digitalna konferencija „Muzeji i društvena odgovornost – sudjelovanje, umrežavanje i partnerstvo“ koju je organizirala Glavna uprava za kulturnu baštinu, u suradnji sa  mrežom NEMO – Mreža europskih muzejskih organizacija i Udrugom slovenskih muzeja.

IRMO je sudjelovao na panelu „Društveni utjecaj muzejskog djelovanja: Novi pristupi i novi metrički podaci“ te je predstavio rezultate H2020 projekta SoPHIA – Social Platform for Holistic Impact Heritage Assessment (Društvena platforma za holističku procjenu utjecaja baštine), na kojemu je IRMO jedan od partnera. Predstojnica Odjela za kulturu i komunikacije IRMO-a, dr. sc. Aleksandra Uzelac održala je prezentaciju pod nazivom „Mjerenje društvenog utjecaja intervencija kulturne baštine: prema holističkom modelu procjene utjecaja“, u kojoj su predstavljeni rezultati rada IRMO tima u radnom paketu 1 .

Razmatranje društvene odgovornosti muzeja u skladu je s kulturnim prioritetima portugalskog predsjedanja Vijećem EU-a, posebno u okviru Otporne, socijalne i globalne Europe koja želi pridonijeti razvoju kohezivnijeg društva punog podrške.

Cilj konferencije bio je obraditi iz društvene perspektive ključna pitanja s kojima su muzeji suočeni i ukazati na moguće putokaze za budućnost u područjima kulture, umjetnosti, društva, obrazovanja, gospodarstva i prostora, te podići svijest o važnosti društvene odgovornosti muzeja; promicati pristupe usmjerene na sudjelovanje i mobilizaciju građana; istaknuti doprinos muzeja društvenoj transformaciji i umrežavanju; pridonijeti raspravi o raznolikim metodologijama za procjenu društvenog utjecaja muzeja. Fokus na ove aspekte poslužio je kao osnova za raspravu o tome što društvena odgovornost znači za muzeje u današnjem izazovnom svijetu, kroz istraživanje strategija za promicanje sudjelovanja, umrežavanja i partnerstava, kao i inovativnih metodologija za procjenu društvenog učinka muzeja.

Konferencija se odvila putem interneta, kroz prezentacije, rasprave, intervjue i okrugle stolove posvećene sljedećim temama: muzeji i društvena odgovornost u postpandemijsko doba; participativni pristupi; skupno umrežavanje i partnerstva; lokalni i globalni teritoriji; kulturna demokracija; procjena društvenog utjecaja.

Program konferencije: http://conferencemuseumsandsocialresponsibility.dgpc.pt/?p=37&lang=en

SoPHIA: https://sophiaplatform.eu/en

Share:
Skip to content