Predstojnica Odjela za kulturu i komunikacije, dr. sc. Aleksandra Uzelac, zajedno sa još 17 međunarodnih eksperata iz područja kulture sudjeluje u radu UNESCO’s Reflection Group on the Diversity of Cultural Expressions in the Digital Environment.

U kontekstu sve većeg utjecaja digitalnih tehnologija na kulturne i kreativne sektore, upravljačka tijela Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005. godine pokrenula su proces dijaloga, promišljanja i definiranja zajedničkih prioriteta koji je započeo 2012. godine. Kako digitalna transformacija uzrokuje velike promjene u vrijednosnom lancu kulturnog sektora, to je bitno pitanje za opstanak kulturnih i kreativnih ekosustava, budući da velika brzina kojom se tehnologije svakodnevno razvijaju nije sukladna količini vremena potrebnog kreatorima politika da odgovore na nove izazove. Ti izazovi uključuju potporu digitalnoj transformaciji, primjenu umjetne inteligencije u kulturi, utjecaj regulacije digitalnih platformi, pristup kulturnim izričajima, otkrivanje nacionalnog i lokalnog kulturnog sadržaja i status umjetnika u digitalnom okruženju.

Od 28. do 30. svibnja u Quebecu u Kanadi održan je prvi sastanak ekspertne skupine za promišljanje o raznolikosti kulturnih izričaja u digitalnom okruženju koja će pokušati dati neke odgovore na gore opisani kontekst. Cilj njihovog rada je izraditi preporuke usmjerene na zaštitu i promicanje kulture u digitalnom okruženju ususret 20. godišnjici UNESCO-ove Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja.

Pitanja adresirana na ovom radnom skupu pokrivala su četiri tematske diskusije uključujući promicanje jezične raznolikosti kulturnih sadržaja; vidljivost nacionalnih i lokalnih kulturnih sadržaja na digitalnim platformama; važnost veće i smislene transparentnosti na digitalnim platformama u pogledu kulturnih pitanja, posebice umjetničke slobode; te utjecaj umjetne inteligencije na kulturne i kreativne industrije.

Dan ranije, 27. svibnja, članovi ekspertne grupe su sudjelovali u radu konferencije pod naslovom Promoting our cultures in the digital age – Conversations among cultural workers from here and abroad. Ovu konferenciju organizirali su Coalition for the Diversity of Cultural Expressions i International Federation of Coalitions for Cultural Diversity prateći tematski radni program ove UNESCO-ove ekspertne skupine.

Druga faza rada ove skupine planirana je za studeni 2024.godine kada će se u Parizu održati drugi radni sastanak te konkretizirati neke preporuke.

Share:
Skip to content