Paško Bilić, Jaka Primorac i Ana Žuvela sudjelovali su na devetom Nacionalnom kongresu Hrvatskog sociološkog društva (HSD) koji se, u organizaciji Hrvatskog sociološkog društva, održao u prostorima Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu 19. i 20. svibnja 2023.  Suorganizatori skupa su bili Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Split, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu te Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu. Tema ovogodišnjeg kongresa koji je okupio oko 70 sudionika sažela se u naziv ‘Hrvatska: podvojeno društvo? Sociološki prilozi raspravi’.

Tvrdnje o podvojenosti hrvatskog društva iščitavaju se iz dubokog procjepa između pojedinih društvenih skupina koji je bio fokusom analize niza istraživanja iz različitih polja i grana društvenih znanosti. No, kao što je navedeno u uvodu u temu kongresa, sociološka perspektiva nalaže oprez pri postavljanju općenitih tvrdnji te se nanovo okreće pitanjima kako pristupiti analizi nejednakosti i društvenih razine te do koje razine se nalazi takvih istraživanja mogu generalizirati, u kolikoj se mjeri radi o iznimnim društvenim okolnostima, a koliko se radi o strukturnim i sistemskih razlikama? To pitanje se pretočilo u upitnik u samom naslovu kongresa koji je posvećen propitkivanju što podvojeno društvo znači i što se definira pod tim pojmom.

Unutar glavne teme kongresa, prezentacije u plenarnim sesijama bavile su se širokim dijapazonom podtema poput okoliša i resursa; regionalnih razlika i političke participacije; nejednakosti, mladih i kulture; zadovoljstvom stanovanja i participacije; polarizacije i zdravstva; religijom, seksualnosti i medijima; obrazovanja, identiteta i mobilnosti; roda i ravnopravnosti; rodne nejednakosti i rada; medijske pismenosti kao čimbenika društvenih nejednakosti; nejednakosti u medijskom prostoru; civilnog društva i integracije; nejednakosti u kulturi (kulturni centri i novi društveni akteri u kulturi); te nejednakosti i gospodarstva. Kongres je zaključen okruglim stolom na kojem se problematiziralo stanje i perspektive nejednakosti u kontekstu sociologijske teorije u Hrvatskoj danas.

Paško Bilić sudjelovao je u panelu ‘Medijska pismenost kao čimbenik društvenih nejednakosti u Hrvatskoj’ sa izlaganjem ‘Biti medijski pismen u Hrvatskoj: karakteristike i odabrane dimenzije medijske pismenosti’ u koautorstvu sa Marijom Brajdić Vuković sa Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, te je sudjelovao na okruglom stolu pod nazivom ‘Problematiziranje nejednakosti i sociologijska teorija u Hrvatskoj danas – stanje i perspektive’. Jaka Primorac sudjelovala je na panelu ‘Civilno društvo i socijalna integracija’ sa radom ‘Organizacije civilnog društva: sužavanje polja djelovanja i otpornost temeljena na prekarnosti’ u suautorstvu sa Valerijom Barada i Karin Doolan sa Sveučilišta u Zadru te Jelenom Puđak sa Instituta društvenih znanosti ‘Ivo Pilar’. Ana Žuvela sudjelovala je na panelu ‘Nejednakosti u kulturi: Kulturni centri i novi društveni akteri u kulturi’ sa radom ‘Uvjetovanost i perspektive kulturnih centara kao prostora društvenosti: studija slučaja kulturnih centara’ u koautorstvu sa Željkom Tonković sa Sveučilišta u Zadru.

U sklopu kongresa održana je i Izborna skupština Hrvatskog sociološkog društva na kojoj su Paško Bilić i Jaka Primorac završili svoj mandat u Predsjedništvu HSD-a (Paško Bilić kao član Predsjedništva, Jaka Primorac kao do-predsjednica Društva), te je Paško Bilić izabran za člana Suda časti Društva.

Program i knjižica sažetaka sa Kongresa dostupna je na sljedećoj poveznici: http://hsd.hr/hr/knjiga-sazetaka-2023/

Share:
Skip to content