Rovinj, 24. i 25. ožujka 2022.

Znanstvenici IRMO sudjelovali su na konferenciji „Europski zeleni plan: Institucionalni i ekonomski izazovi za EU u izazovnom strateškom okruženju“, koja se u organizaciji zagrebačkog ureda zaklade Hanns Seidel i Instituta za razvoj i međunarodne odnose održala 24. i 25. ožujka 2022. godine u Rovinju. Tema konferencije bila je Europski zeleni plan (EZP), strateški dokument Europske komisije kojemu je cilj postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Sudionici konferencije raspravljali su o institucionalnim i ekonomskim kapacitetima za provedbu sveobuhvatnih reformi koje zahtijeva Europski zeleni plan. Dr. sc. Jakša Puljiz održao je predavanje „Ekonomski okvir Europskog zelenog plana“, dok je dr. sc. Ana-Maria Boromisa predavala o „Institucionalnom okviru Europskog zelenog plana“. Dr. sc. Sandro Knezović moderirao je okrugli stol „Zeleni plan EU – Zelena agenda“. EZP postao je dio europske vanjske politike, uspjeh koje ovisi o partnerstvu s različitim dionicima diljem svijeta. Na konferenciji su sudjelovali članovi akademske zajednice, predstavnici institucija Europske unije, studenti Pravnog fakulteta Osijek, Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba i Sveučilišta Libertas.

Share:
Skip to content