Zagreb: Hrvatsko vojno učilište „dr. Franjo Tuđman“, Ilica 256b

Četvrtak, 23. ožujka 2017.

Institut za razvoj i međunarodne odnose organizirao je okrugli stol „Strateški izazovi u Jugoistočnoj Europi i Crnomorskoj regiji”  u suradnji s partnerima – Hrvatskim vojnim učilištem „Dr. Franjo Tuđman“ i New Strategy Center-om iz Bukurešta.

Okrugli stol je održan u prostorijama Hrvatskog vojnog učilišta na kojem su predstavljena dva policy paper-a – „Strateški izazovi u Jugoistočnoj Europi i u crnomorskoj regiji”  i “Energija i njen utjecaj na Jugoistočnu Europu i na crnomorsku regiju“.

Jedna od najvažnijih tema bila je utjecaj vanjskih aktera na stabilnost i sigurnost Jugoistočne Europe i crnomorske regije s naglaskom na rastući utjecaj Rusije, Turske i Kine. Istaknuto je kako Europska unija i dalje ima najznačajniju ulogu u obje regije, no s rastućim izazovima, potrebna je redefinirana strategija EU, posebno prema Jugoistočnoj Europi i Ruskoj Federaciji. Također, važna tema bila je energetska sigurnost i važnost energetskog sektora za daljnji razvoj zemalja regija, gdje strane investicije imaju ključnu ulogu.

Share:
Skip to content