Zagreb: hotel Panorama

08.06.2018.

Konferencija „Stručno usavršavanje o održivom gospodarenju šumama u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj: dosadašnja iskustva, analiza naučenog i budući koraci“ je održana za 90-tak sudionika, uglavnom ciljanih skupina projekta , ali i ostalih dionika iz područja šumarstva i cjeloživotnog učenja iz Hrvatske, Slovenije i Austrije. Cilj konferencije bio je prezentirati glavni rezultat projekta, e-tečaj o održivom gospodarenju šumama, te raspraviti o mogućnostima primjene e-učenja i drugih inovativnih metoda u šumarskoj struci. Poseban naglasak bio je na temama vezanim za glavne izazove u šumarstvupozitivne i negativne strane e-učenja te načinima motivacije e-učenika. Navedene teme redom su prezentirali Andrej Breznikariz Zavoda za gozdove Slovenije, Johann Zöscher iz Austrijskog istraživačkog centra za šume te Andreas Zitek iz Sveučilišta BOKU.

Konferencija je završila sa zaključcima donesenim na panel diskusiji. Šumarski stručnjaci te stručnjaci iz područja cjeloživotnog obrazovanja složili su se o potrebi za stalnim stručnim usavršavanjima u šumarskom sektoru te za primjenom novih metoda prijenosa znanja. E-tečaj “Održivo gospodarenje šumama: od teorije do prakse” upravo je takav primjer jer nudi veliku količinu informacija o načinima gospodarenja šumama u vremenima klimatskih promjena te koristi e-učenje kao metodu prijenosa znanja.

Projekt CIA2SFM provodi Hrvatski šumarski institut s partnerima iz Austrije, Hrvatske i Slovenije, a glavni mu je cilj uskladiti stručno usavršavanje s potrebama tržišta rada te osiguranje pristupa kvalitetnom stručnom usavršavanju razvojem inovativnog e-tečaja “Održivo gospodarenje šumama: od teorije do prakse”.

Share:
Skip to content