Dr. sc. Jakša Puljiz sudjelovao je na sastanku Otočnog vijeća održanog 3. studenog 2023. godine u Zadru gdje je predstavio rezultate stručne studije koju je IRMO izradio za potrebe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. U okviru studije izrađena je baza sa 148 otočnih razvojnih pokazatelja razvrstanih u šest skupina, predložena je metodologija ocjenjivanja razvijenosti otoka kao geografskih cjelina te je napravljen prijedlog razvrstavanja otoka u skupine razvijenosti. Rezultati studije poslužit će naručitelju za daljnju razradu politike razvoja otoka u Republici Hrvatskoj. Na izradi studije sudjelovali su dr. sc. Jakša Puljiz, Ivana Biondić, dr. sc. Sanja Tišma i dr. sc. Sanja Maleković ispred IRMO-a te prof. dr. sc. Josip Faričić i prof. dr. sc. Anica Čuka s Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru.

Share:
Skip to content