Objavljena je studija „Klima i rad: prilagodbe radnih mjesta i radnika na klimatsku krizu“, koju je za Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Zakladu Friedrich Ebert izradila znanstvenica Ana-Maria Boromisa. Studija je izrađena na temelju scenarijske analize (koja uzima u obzir dostupnu literaturu, sintezu i kritički pregled nacionalnih strateških i drugih policy dokumenta). Studija identificira moguće učinke klimatskih promjena i prilagodbe na klimatske promjene na tržište rada, radna mjesta, radnike i socijalne partnere u Hrvatskoj.

Share:
Skip to content