Mr.sc. Krševan Antun Dujmović, sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Repatriation of IDPs: Azerbaijan’s Experience and Accomplichments” održanoj u Baku-u, u Azerbajdžanu od 4. do 8. prosinca 2023. godine.

Međunarodni sudionici s pet kontinenata sudjelovali su na Forumu pod nazivom “Karabah: povratak kući nakon 30 godina. Dostignuća i izazovi”, koji su suorganizirali Sveučilište ADA i Centar za analizu međunarodnih odnosa, tijekom kojeg su sudionici razgovarali s predsjednikom Ilhamom Alijev-im o situaciji na južnom Kavkazu, te naporima azerbajdžanske vlade da obnovi regiju Karabah.

Sudionici konferencije posjetili su i okrug Zangilan koji je bio pod okupacijom armenskih snaga do Drugog karabaškog rata. Godine 2020. azerbajdžanske oružane snage oslobodile su okruge u/i oko regije Karabah. Tijekom boravka u Zangilanu, sudionici su iz prve ruke svjedočili naporima azerbajdžanske vlade da obnovi Karabah i vrati interno raseljene u zemlju.

Više o konferenciji moguće je naći na poveznici: Sveučilište ADA: Ilham Aliyev attended Forum titled “Karabakh: Back Home After 30 Years. Accomplishments and Challenges”

Share:
Skip to content