Višnja Samardžija i Hrvoje Butković sudjelovali  su na okruglom stolu “Dualno tržište rada: Prekarni rad, rast nestandardnih oblika rada” koji je u utorak, 6. rujna održan u zgradi Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja u Zagrebu. Na okruglom stolu prezentirani su glavni nalazi knjige ‛Nonstandard work in Croatia: Challenges and perspectives in selected sectors’ koja je upravo objavljena. Istaknuto je da je kriza intenzivirala porast nestandardnog zapošljavanja u Hrvatskoj, te da rad na određeno vrijeme predstavlja najrašireniji oblik nestandardnog zapošljavanja. Vezano uz strategije socijalnih partnera naglašeno je da su one tek u začetku, te da bi u području nestandardnog rada sindikati trebali proširiti fokus svog djelovanja sa kolektivnog pregovaranja na druga područja. Nakon izlaganja uslijedila je rasprava o nestandardnom i prekarnom radu u Hrvatskoj u kojoj su sudjelovali predstavnici političkih stranaka, sindikalisti i stručnjaci iz područja radnih odnosa.

Share:
Skip to content