Opatija, 20.-21. rujna 2021.

Dr.sc. Sandro Knezović sudjelovao je na konferenciji „Budućnost Europe: izazovi očuvanja temeljnih načela“, koja se u organizaciji Instituta za razvoj i međunarodne odnose i zagrebačkog ureda Zaklade Hanns Seidel održala 20. i 21. rujna 2021. godine u Opatiji.

Na spomenutoj konferenciji raspravljalo se o izazovima s kojima se suočava Europska unija, te o njenom položaju na međunarodnoj razini. U fokusu konferencije bili su promicanje europskih vrijednosti u EU i svijetu, te migracije i vladavina prava kao izazovi za Europsku uniju u 21. stoljeću. Ispred IRMO-a na skupu je sudjelovao i dr. sc. Hrvoje Butković s izlaganjem o demokratskom deficitu EU-a u aktualnim kriznim okolnostima. Ostali sudionici konferencije bili su predstavnici akademske zajednice iz Hrvatske, hrvatski predstavnici u institucijama Europske unije, predstavnici Ureda Europske komisije u Zagrebu, te studenti sa Sveučilišta u Osijeku, Zagrebu i Rijeci.

Share:
Skip to content