Skopje, Sjeverna Makedonija, 23.-26. rujna 2021.

Dr.sc. Sandro Knezović sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji “Regional Security Cooperation in South East Europe in the aftermath of North Macedonia’s NATO Accession” u organizaciji Austrijske nacionalne akademije za obranu, glavnog ravnatelja za sigurnosnu politiku pri austrijskom Ministarstvu obrane, PfP Konzorcija obrambenih akademija i instituta sigurnosnih studija, te Instituta za europske politike Skopje, održanoj u Skopju, Sjeverna Makedonija, od 23. do 26. rujna 2021.

Na konferenciji se raspravljalo o sigurnosnoj orijentaciji, regionalnoj sigurnosnoj suradnji i potrebi za reformom oružanih snaga, policije i obavještajnih službi zemalja Zapadnog Balkana. Također, raspravljalo se o mogućnostima poboljšanja regionalne sigurnosne suradnje, uz podršku regionalnih mehanizama, bilateralnih/multilateralnih programa, EU-a i NATO-a. Sudionici konferencije bili su predstavnici austrijskog Ministarstva obrane, predstavnik sjedišta NATO-a u Sarajevu, te predstavnici akademske zajednice Austrije, Njemačke i zemalja jugoistočne Europe.

Share:
Skip to content