Garmisch-Partenkirchen, Njemačka, 1. – 5. studenoga 2021.

Dr. sc. Sandro Knezović sudjelovao je na konferenciji „The Regional History and Analysis Seminar“, koja se u organizaciji Europskog centra za sigurnosne studije George C. Marshall održala u Garmisch-Partenkirchenu, Njemačka, od 1. do 5. studenoga 2021. Dr. Knezović održao je predavanje na temu ostavštine i strateškog djelovanja Otomanskog i Habsburškog Carstva. Prezentacija je bila fokusirana na ostavštinu ovih carstava u jugoistočnoj Europi, prirodu njihove vladavine, te utjecaj na šira društvena, gospodarska i politička zbivanja u regiji.

Tema konferencije bila je utjecaj povijesti, kulture i drugih čimbenika na regionalno sigurnosno okruženje u jugoistočnoj Europi, pružajući okvir za analizu povijesnih obrazaca i njihove važnosti za suvremene operacije i planiranje. Konferenciju je organizirao Europski centar za sigurnosne studije George C. Marshall, jedan od vodećih think-tankova u Europi za američko vojno i civilno osoblje, kako bi se bolje upoznali s regijom jugoistočne Europe.

Share:
Skip to content