Stručna suradnica Ivana Biondić je sudjelovala u PONT Career Skills treningu u Bruxellesu od 14. do 18. svibnja 2018. godine. Petodnevni trening je organizirala TEPSA u sklopu projekta PONT, kojeg sufinanciraju ERASMUS+ i Jean Monnet Programa za potporu institucijama. Na treningu je sudjelovalo 21 mladih istraživača iz 16 europskih zemalja. Cilj treninga je bio unaprijediti profesionalne vještine potrebne za provođenje jednog projekta – od stvaranja timova i smišljanja projekta preko identificiranja svih pozitivnih i negativnih aspekata jednog projekta do predstavljanja projekta na konferencijama. Osim toga, polaznici su usavršili znanja o pisanju policy papera i prezentiranju pred predstavnicima EU institucija.

Share:
Skip to content