Od 16. do 29. travnja 2024. godine dr. sc. Jaka Primorac sudjelovala je na konferenciji Media Industries 2024 koja se održala na sveučilištu King’s College London, u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dr. Primorac je na navedenoj konferenciji sudjelovala sa izlaganjem u sklopu panela naslovljenog ‘CresCine: Increasing the International Competitiveness of the Film Industry in Small European Countries’, na kojem  su predstavljeni istraživački rezultati iz nekoliko radnih paketa sa projekta CresCine – WP3 Small Film Markets: Comparative and Cross-Sectional Perspectives, WP4 Innovations: IPR, Finance, Business Models te WP7 – Audiences and Diversity.  Na panelu su uz IRMO predstavnicu sudjelovali i Manuel Damasio sa Sveučilišta Lusofona (koordinator projekta), Ulrike Rohn (Sveučilište u Tallinu), Jakon Isak Nielsen (Sveučilište u Aarhusu), Sten Saluveer (Storytek), Cathrin Bengesser (Sveučilište u Aarhusu), te Ivana Kostovska (Vrije Universiteit Brussel).

Ovo je treća konferencija Media Industries  koju organizira King’s College London, koja će, po svemu sudeći, postati redovno mjesto okupljanja istraživača i istraživačica iz polja medija i komunikacija. Konferencija je ostvarila suradnju sa relevantnim komunikološkim profesionalnim udruženjima (ICA, IAMCR, ECREA, EMMA, NECS, GFM, BAFTSS itd.), a  sudjelovalo je oko 400 sudionika i sudionica iz cijeloga svijeta koji su predstavili rezultate istraživanja, ali  i održali promocije knjiga i časopisa iz polja medija i komunikacije.

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici konferencije: https://media-industries.org/

Informacije o projektu CresCine dostupne su na mrežnoj stranici projekta: https://www.crescine.eu/

Share:
Skip to content