Dana 25. ožujka 2022. godine od 17 do 19 sati održano je Masterclass predavanje ‘Online platforme, audiovizualna industrija i upravljanje: lekcije iz revizije Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama’. Predavanje je održao prof. dr. sc. Antonios Vlassis sa Sveučilišta u Liègeu, Belgija, u hibridnom formatu u Dvorani F22 Akademije dramskih umjetnosti, Frankopanska 22, u Zagrebu i online. Masterclass je održan u sklopu aktivnosti Erasmus+ Jean Monnet projekta ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audio-vizualnog sektora – platEU’ koji koordinira Odjel za kulturu i komunikacije IRMO. Više informacija o projektu na platEU.irmo.hr

Masterclass su otvorili voditeljica platEU projekta dr. sc. Jaka Primorac s IRMO-a i Davor Švaić dekan Akademije dramskih umjetnosti, koja je projektni partner i bila je domaćin događanja. Predavanje je moderirala dr. sc. Jaka Primorac, dok je diskutant događanja bio dr. sc. Paško Bilić s IRMO-a. Prije samog Masterclassa održan je Organizacijski sastanak projekta platEU.

Video snimka Masterclass predavanja kao i diskusije dostupna je na poveznici.

Share:
Skip to content