Dana 17. listopada 2022. godine održan je završni sastanak dvogodišnjeg projekta Jean Monnet ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora / platEU’ sufinanciranog uz potporu Europske komisije u sklopu programa Erasmus+. Sastanak se sastojao od dva dijela: prvi je bio u Biblioteci IRMO gdje su predstavljene sveukupne projektne aktivnosti i rezultati projekta, dok je drugi dio bilo javno predavanje Davida Nieborga sa Sveučilišta u Torontu ‘Sljedeći koraci u kulturi, platformama i regulaciji’, u Dvorani F22 Akademije dramskih umjetnosti. Predavanje je organizirao Odjel za kulturu i komunikacije, IRMO, u suradnji s Akademijom dramskih umjetnosti, ADU, u Zagrebu. Više informacija o završnom sastanku, program događanja i izvješće s predavanja dostupni su na mrežnoj stranici projekta: plateu.irmo.hr.

Share:
Skip to content