Znanstvenici Odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose IRMO-a – dr.sc. Nevenka Čučković i dr.sc. Krešimir Jurlin u suautorstvu sa dr.sc. Willom Bartlettom, London School of Economics (LSE) objavili su članak pod naslovom “A Comparative Perspective on Institutional Quality in Countries at Different Stages of European Integration” u nizozemskom časopisu “Tijdschrift voor Economische en Sociale Geographie” u izdanju Willey-Blackwell akademskog nakladnika, koji se, između ostalih, indeksira i u bazama Web of Science (WoS) i Scopus.

Autori u radu istražuju, procjenjuju i uspoređuju promjene u kvaliteti institucionalnog okružja u šest odabranih zemalja koje se nalaze u različitim fazama integracije sa EU (Ukrajini, Moldovi, Hrvatskoj, Makedoniji, te Bugarskoj i Rumunjskoj). Specifičnost analize se ogleda u ocijeni i mjerenju efikasnosti političkih i gospodarskih institucija za upravljanje javnim sektorom uključujući i otpornost na korupciju, te utvrđivanju razinu konvergencije i komplementarnosti sa institucijama u EU. Analiza je dijelom utemeljena i na novokreiranom indeksu institucionalne kvalitete koji pokazuje značajno zaostajanje zemalja u neposrednom istočnom susjedstvu za prosječnom EU institucionalnom razinom u nekoliko ključnih dimenzija. Članak u zaključku donosi prioritete i preporuke za kreiranje sustavnije politike EU prema zemljama u neposrednom istočnom susjedstvu temeljem boljeg razumijevanja kvalitete njihovih institucija, te gospodarskih, inovacijskih i istraživačkih potencijala za intenzivniju suradnju sa EU.

POVEZNICE

Rad je dostupan on-line na sljedećem linku: Tijdschrift voor economische en sociale geografie

Share:
Skip to content