Dr. sc. Sandro Knezović, znanstveni savjetnik u Institutu za razvoj i međunarodne odnose, objavio je izvorni znanstveni članak pod naslovom Atlantizam nakon Hladnog rata – Između promjenjivog strateškog okruženja i sukobljavajućih teoretskih okvira u akademskom časopisu Balkan Social Science Review (BSSR). Časopis je indeksiran u SCOPUS bazi, a objavljuje ga Sveučilište Goce Delčev u Štipu, iz Republike Sjeverne Makedonije. U časopisu se objavljuju teme iz područja prava, političkih znanosti i međunarodnih odnosa, sociologije, medija i komunikacije.

Objavljeni članak fokusiran je na ulogu Atlantizma u promjenjivom međunarodnom okruženju u periodu nakon završetka Hladnog rata, uzimajući u obzir različitost interesa međunarodnih aktera i ostale procese koji su oblikovali svijet u tome razdoblju. Široki trend deregulacije međunarodnih odnosa, kao i izazovi koje nosi sa sobom, zahtijevaju detaljnu stratešku analizu. Dva temeljna koncepta teorije međunarodnih odnosa, realizam i konstruktivizam, primijenjeni su u ovom radu i empirijski testirani korištenjem polu-strukturiranih intervjua, kako bi se adekvatno analizirao fenomen u fokusu ovog istraživanja i sugerirale primjenjive preporuke za nadolazeći period. Članak zagovara postupnu modifikaciju Atlantizma u skladu s njegovim temeljnim vrijednostima i uzimajući u obzir strateške izazove s kojima se susreće u vrlo dinamičnom i nepredvidivom suvremenom okruženju.

Share:
Skip to content