Dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju i Marta Šveb, asistentica iz Odjela za kulturu i komunikacije objavile su pregledni rad pod naslovom „ Utjecaj vizualnih podražaja na emocije u kreiranju kulturno-turističkih doživljaja“ u časopisu Acta turistica 33(1). Časopis je indeksiran u SCOPUS-u, Emerging Sources Citation Index (ESCI) i EconLit-u.

Sažetak:

Ovaj pregledni rad u potrazi je za odnosom između vizualnih podražaja i emocija u kontekstu kulturnog turizma. Svrha mu je otkriti utjecaj vizualnih podražaja na emocionalno uzbuđenje (kulturnih) turista, a što se može primijeniti u kreiranju doživljaja. Rad se fokusira na dva mehanizma izazivanja emocija: psihološke čimbenike i umjetničke vizualne podražaje. Na početku rada analiziraju se teorije različitih afektivnih stanja u kontekstu turizma. Zatim se ispituje povezanost umjetničkih vizualnih podražaja (boja, oblik, simetrija, apstrakcija, složenost itd.) i emocionalnog uzbuđenja kulturnih turista. Posebna je pozornost posvećena boji koja se analizira pregledom različitih studija primjenom transdisciplinarnog pristupa s ciljem sistematizacije postojećeg znanja. Iako istraživanje nije donijelo zaključke o jasno definiranim odnosima između vizualnih podražaja i specifičnih emocija, primjena općenitih nalaza može pružiti veće razumijevanje mehanizama izazivanja emocija vizualnim podražajima i potaknuti daljnja istraživanja. Osim turizma, nalazi su primjenjivi i u drugim područjima.

Rad je dostupan u otvorenom pristupu na sljedećoj poveznici: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=377061

Share:
Skip to content