IRMO Brief 07/2022 (srpanj 2022. g.), autor kojega je Mario Schäfer, bavi se politikom proširenja Europske unije. Do zadnjeg proširenja EU u 2013. godini, kada se Hrvatska pridružila Uniji, EU politika bila je izuzetno uspješna i dovela je do ujedinjenja europskog kontinenta. Međutim, referendum o Brexitu u lipnju 2016. godine potresao je EU, a Unija je počela razmatrati kako učvrstiti svoju integraciju, umjesto svog daljnjeg širenja. Ipak, odluka Europskog vijeća, koja je usvojena 23. lipnja 2022. godine, o dodijeli statusa kandidata Ukrajini i Moldovi, dala je novu perspektivu politici proširenja EU. Nakon ovoga, EU je 18. srpnja dala „zeleno svijetlo“ Albaniji i Sjevernoj Makedoniji za početak pristupnih pregovora. Autor, također, analizira kako pravila glasovanja kvalificiranom većinom mogu utjecati na proces proširenja EU.

Mario Schäfer doktorski je kandidat na Katedri za međunarodnu politiku na Sveučilištu Passau, Njemačka. Njegovi znanstveni interesi uključuju jugoistočnu Europu, Cipar, proširenje EU, europsku vanjsku i sigurnosnu politiku.

Share:
Skip to content