IRMO Brief 07/2021 (srpanj 2021. g.) čija autorica je Sofia Maria Satanakis, bavi se odnosima između Grčke i Turske. Obje zemlje priključile su se NATO-u još 1952. godine i otada imaju ključnu ulogu u transatlantskoj sigurnosnoj strukturi i obrani južnog krila Sjevernoatlantskog saveza. Međutim, ovi odnosi su također opterećeni nizom povijesnih sporova. Turska invazija na sjever Cipra 1974., te učestali granični i sporovi oko plinskih polja na istočnom Sredozemlju, doveli su ove dvije zemlje do ruba oružanog sukoba. Ipak, Grčka i Turska su okrenete na suradnju u mnogim situacijama, poput suočavanja sa prirodnim nepogodama i migrantskom krizom. Autorica također analizira kako kompleksni odnosi sa zemljama članicama EU-a, prvenstveno Francuskom i Njemačkom, utječu na odnose između dviju zemalja.

Share:
Skip to content