U novom broju IRMO aktualno dr. sc. Sanja Tišma, dr. sc. Sanja Maleković, dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić i dr. sc. Ivana Keser predstavljaju analizu društvenih utjecaja smjernica za razvoj društvenog poduzetništva u Hrvatskoj. Temeljem provedene dubinske analize stanja vezane za društveno poduzetništvo proizašli su nalazi koji se odnose na potencijale i izazove za daljnji razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Navedeni nalazi poslužili su autoricama za analizu društvenih učinaka koja predstavlja alat za razumijevanje načina na koji razvojne strateške odluke mogu dovesti do promjena koje utječu na ljude i njihovu okolinu. Glavni nalazi provedene analize pokazuju da 70-80% ispitanika smatra ključnim aktivnosti podizanja svijesti javnosti o važnosti i ulozi društvenog poduzetništva te provedbu sustavne edukacije svih dionika društvenog poduzetništva, posebice na regionalnoj i lokalnoj razini. Također, vrlo važnim se ocjenjuje intenzivna edukacija svih društvenih poduzetnika vezano za različite mogućnosti financiranja njihovoga poslovanja te za prikupljanje financijskih sredstva.

POVEZNICA:

IRMO aktualno 36/2023

Arhiva: IRMO aktualno

Share:
Skip to content