Dr. sc. Emina Bužinkić iz IRMO-a prezentirala je istraživački rad na temu Konstruiranje migrantskog subjekta: rasa, etnicitet, granica koji kroz metode kritičke analize diskursa i političke etnografije diskutira korijene rasijaliziranog nasilja protiv muslimana i migranata u kontekstu dugotrajnog diskursa izbjegličke krize i nedavne pandemije Covid-19 koji nas pozivaju na bliže ispitivanje politike i metodologija socijalnog distanciranja prema određenim populacijama. Istraživanje je predstavljeno u okviru panela Iskustva i utjecaj rasizma i bjelačke politike, usredotočenog na stigmatizaciju specifičnih migrantskih skupina kao prijetećih i potencijalno štetnih. Proučavajući slučaj pandemije Covid-19 u različitim zemljama, svi radovi su ilustrirali diskriminaciju migrantskih skupina koja proizlazi iz povijesne i kolonijalne konstrukcije rase i Drugosti. Konferencija se održava u Lisabonu i online od 2. do 5. srpnja uorganizaciji IMISCOE (Međunarodna mreža za studije migracija) koja tematizira refleksijski pristup društvenom konstruiranju migracija kroz nove teorijske okvire i metodologije.

Share:
Skip to content