Dr. sc. Jaka Primorac sa Odjela za kulturu i komunikacije IRMO-a objavila je poglavlje u knjizi ‘Virtual Workers and Global Labour Market’ koju su uredili prof. dr. sc. Juliet Webster i prof. dr. sc. Keith Randle. Knjiga je objavljena za britanskog nakladnika Palgrave Macmillan, London unutar edicije ‘Dynamics of Virtual Work’ nastale u sklopu istoimene COST akcije. Poglavlje donosi pregled odnosa virtualnog i kreativnog rada u kulturnim i kreativnim industrijama, gdje je svakodnevni rad kreativnih kulturnih radnika/ica isprepleten složenom mrežom online i offline radnih praksi. Navedene prakse zamagljuju granice između radnog i slobodnog vremena, pri čemu dolazi do implozije javne u privatnu sferu života kreativnih radnika/ica te prema (samo)eksploatirajućim praksama. U kontekstu rastućih nesigurnosti i nejednakosti u kulturnim i kreativnim industrijama na globalnoj razini, autorica razmatra da li virtualni rad može pridonijeti razvoju novih oblika umrežavanja i sindikalnog djelovanja među kreativnim radnicima kako bi se razvili održiviji oblici rada.

Share:
Skip to content