Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, čl. 37. Statuta te odredbi Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za razvoj i međunarodne odnose raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na sistematizirano

suradničko radno mjesto asistenta, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj – 1 izvršitelj

Uvjeti: Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete za izbor na suradničko radno mjesto asistenta određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i ispunjavati uvjete za upis na doktorski studij iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

  • motivacijsko pismo,
  • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj),
  • presliku diplome sveučilišnog diplomskog studija,
  • prijepis ocjena.

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnim (o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkome radu, znanju engleskog i drugih stranih jezika, objavljenim radovima, izlaganjima na znanstvenim ili stručnim skupovima, dobivenim nagradama i stipendijama, itd.).

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju od pet godina, u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave se šalju pisanim putem na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za asistenta”. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Share:
Skip to content