Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata u ak. god. 2016./2017. za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist/-ica za EU projekte. Studij u partnerstvu provode: Pravni fakultetEkonomski fakultetGrađevinski fakultetAgronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba. U provedbi studija surađuju domaći i strani stručnjaci.

Na studij se mogu upisati pristupnici/-ice koji su stekli diplomu sveučilišnoga četverogodišnjega dodiplomskoga studija ili diplomu magistra struke te koji aktivno znaju engleski jezik.

Prijavi treba priložiti:

  1. Ispunjen obrazac za prijavu;
  2. Ovjerenu presliku diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije*;
  3. Životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti te popisom radova (ako ih ima).

* Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom dodiplomskom, odnosno diplomskom studiju na stranom sveučilištu, dužan je o svome trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnoga tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanju razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na konkretan specijalistički studij.

Prijave se podnose na propisanim obrascima.

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir.

Ovim se raspisuje natječaj i za dodjelu jedne stipendije za polaznike/-ice s potpomognutih područja RH. Pored ranije navedenoga, pristupnici za stipendije trebaju priložiti i motivacijsko pismo i presliku osobne iskaznice.

Poslijediplomski specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata traje dva semestra.
Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova.

Školarina za studij (oba semestra) iznosi 26.000,00 kuna, moguće je plaćanje u ratama.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 1. listopada 2016.


Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (s naznakom za: PDSS Priprema i provedba EU projekata)
Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb

Kontakt osoba: Karmela Pižeta, 01/4895-803, e-mail: kpizeta@pravo.hr.

Share:
Skip to content