Dr. sc. Nevenka Čučković (IRMO) i  dr. sc. Valentina Vučković (EFZG) objavilie su rad The Effects of EU R&I Funding on SME Innovation and Business Performance in New EU Member States: Firm-Level Evidence u međunarodnom znanstvenom časopisu Economic Annals indeksiranom u bazi SCOPUS. Rad donosi ekonometrijsku analizu učinaka EU financijskih programa namijenjenih poticanju istraživanja i inovacija na poslovanje i inovacije malih i srednjih poduzeća (MSP) u novim članicama Europske unije. Pri tome se poseban naglasak stavlja na utvrđivanje utjecaja korištenja sredstava u okviru programa Obzor 2020. Rad se temelji na istraživanju autora provedenom za istraživački projekt Investigating the Impact of the Innovation Union (I3U), koji je financirao Obzor 2020.

POVEZNICA:

Rad je dostupna u otvorenom pristupu na poveznici:

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/015.pdf

Share:
Skip to content