Na suradničko radno mjesto asistenta u Odjelu za europske integracije izabrana je magistrica međunarodnih odnosa i diplomacije Matea Roknić.

Share:
Skip to content