Objavljen je novi broj časopisa Croatian International Relations Review – CIRR (Vol. 20 Br. 70).
Cjelovit časopis možete preuzeti direktno, a pojedinačne radove na našim DeGruyter i Hrčak stranicama.
U ovom broju, Vjeran Katunarić piše o dvije različite sociološke društveno-razvojne paradigme i o kulturalnom održivom razvoju koji ih, kao njihov hibrid, pozitivno objedinjava i nadilazi. Ivona Ondelj proučava pravni aspekt principa solidarnosti u kontekstu osiguravajućih društava i njihove borbe na tržištu Europske Unije. Hang Nguyen detaljno analizira odnos Nixonove administracije prema Europskoj Uniji i projektu njezinog ujedinjenja.
Prikazane su i recentne knjige Roberta Mikca (o privatnim sigurnosnim kompanijama), Stuarta Eldena (o povijesnom poimanju teritorija) te uredničke knjige Davida G. Mayesa i Anne Michalski (o promjenama države blagostanja u Europi) te Wolfganga Zellnera, Hans-Joachim Schmidta i Götza Neunecka (o budućnosti konvencionalnog razoružanja u Europi).

Share:
Skip to content