Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je objavljen redoviti broj CIRR-a ljeto/jesen 2020  (Vol. 26 Br. 87).

Broj je u cjelini dostupan ovdje, a pojedinačni tekstovi ovdje.

Broj uključuje 5 članaka.

Marina V. Strezhneva sagledava norme i navike Europske unije kao metaorganizacije. Igor Vidačak i Tomislav Milošić  analiziraju uspjeh predsjedavanja Vijećem EU–a usoređujući Austriju i Hrvatsku dok Sima Rakutienė i Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė propituju kako litvanski građani percipiraju Europski parlament. Jenna Uusitalo analizira izazove hitne medicinske službe koja će biti prepoznata kao ljudsko pravo u sklopu međunarodnog prava, a Tomasz Klin razmatra značaj stranih vojnih baza kao instrumenata sfera utjecaja.

PRILOZI

CIRR 87

Share:
Skip to content