U sklopu CULPOL projekta objavljen je drugi CULPOL analitički osvrt pod nazivom Proturječnosti interneta i problem artikulacije javnog interesa autora Paška Bilića, znanstvenog suradnika s Odjela za kulturu i komunikacije, IRMO. U ovom osvrtu autor se usredotočuje na tri proturječnosti koje ograničavaju artikulaciju javnog interesa, a time i demokratsku regulaciju interneta: (1) proturječnost između besplatnih internetskih servisa te njihove ekonomske i političke dominacije nad globalnim informacijskim tokovima; (2) manipulaciju javnih informacija i sprječavanje tržišnog natjecanja pod mitom tehnološke neutralnosti; (3) kvantifikaciju javno dostupnih informacija i pad kvalitete informacija u nacionalnim okvirima.

Jean Monnet projekt „EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi“ (2016.-2018.) ima za cilj poticanje diskusije i kritičkog dijaloga o utjecaju EU agende na hrvatsku kulturnu politiku, a u 2018. godini u fokusu će biti tema kulturnih i medijskih politika u digitalnom dobu kao i utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj.  Ovim analitičkim osvrtom otvaramo navedenu temu.

Analitički osvrt je dostupan na sljedećoj CULPOL poveznici:

CULPOL ANALITIČKI OSVRT 2 – Proturječnosti interneta i problem artikulacije javnog interesa / Contradictions of the Internet and the problem of articulating the public interest Paško Bilić, IRMO, Zagreb, rujan 2017. Jezik: hrvatski (sažetak na engleskom)

Ukoliko želite doprinijeti sa svojim radovima svakako nas kontaktirajte na: culpol@irmo.hr

Za više informacija o projektu, planiranim događanjima i objavljenim istraživačkim radovima pratite mrežnu stranicu projekta culpol.irmo.hr.

Share:
Skip to content