Paško Bilić (CEMEDIG, IRMO) i Thomas Allmer (Sveučilište Paderborn, Njemačka) urednici su posebnog broja časopisa Critical Sociology (SAGE) pod nazivom ‘Critical Sociology of Media and Communication: Theoretical Contributions to a Disconnected Field’. Ideja za posebni broj časopisa nastala je iz rasprava na konferencijama Europske sociološke asocijacije (ESA) i Istraživačke mreže 18 koje redovito organiziraju urednici koji su koordinatori mreže. Članci su odabrani na temelju međunarodnog poziva. Nakon selekcije između više od pedeset prijava objavljeno je ukupno 15 članaka koji su dostupni u Online First izdanju. Tiskano izdanje časopisa izlazi u srpnju 2024., a prošireno izdanje bit će objavljeno kao knjiga kod uglednog međunarodnog izdavača Brill u seriji ‘Studies in Critical Social Science’.

Sažetak iz uvodnog članka:

Sociologija medija i komunikacija nikada nije bila eksplicitno definirana – niti je ikada postojala eksplicitna rasprava o toj grani sociologije. Nedostatak jasnog utemeljenja otežava definiranje kritične komponente te grane. Unatoč tome, bogata, ali nepovezana tradicija sociologije i kritičke političke ekonomije dopušta fleksibilnost za preispitivanje komunikacije i društvenih odnosa u široj društvenoj dinamici kapitalizma. Određivanje kritičkog sociološkog pristupa komunikaciji može pomoći u boljem definiranju uloge komunikacije na mikro, mezo i makro razini društva. Multi-paradigmatsko nasljeđe sociološke teorije može pružiti nove načine kritiziranja komunikacijske moći u suvremenom društvu. Različiti suvremeni pravci u kritici političke ekonomije daju širinu razumijevanja kapitalističkog načina proizvodnje i njegove unutarnje dinamike. Sociologija može produbiti razumijevanje društvenih odnosa unutar i izvan procesa proizvodnje, distribucije i potrošnje.

Popis objavljenih članaka:

Share:
Skip to content