Dr.sc. Paško Bilić, viši znanstveni suradnik sa Odjela za kulturu i komunikacije (IRMO) autor je članka pod naslovom ‘Frankfurt School Legacy and The Critical Sociology of Media: Lifeworld in Digital Capitalism’ u časopisu Critical Sociology, indeksiranom u bazama Web of Science i Scopus, rangiranom u prvom kvartilu u polju sociologije.

Članak je dio posebnog dvostrukog broja (engl. double special issue) časopisa kojeg su uredili Paško Bilić i Thomas Allmer sa Sveučilišta Paderborn u  Njemačkoj pod naslovom ‘Critical Sociology of Communications and Media: Theoretical Contributions to a Disconnected Field’. Odabrani članci posebnog broja prvo će biti objavljeni online kao pojedinačni članci te kao puni dvostruki broj u srpnju 2024. godine. Prošireno izdanje posebnog broja biti će objavljeno kao urednička knjiga za uglednog međunarodnog izdavača Brill u seriji ‘Studies in Critical Social Sciences’ krajem 2024. godine.

Sažetak objavljenog članka dostupan je na engleskom jeziku ovdje.

Članak možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08969205231201386

Share:
Skip to content