Znanstveni članak “Overview of Social Assessment Methods for the Economic Analysis of Cultural Heritage Investments” objavljen je u specijalnom tematskom broju časopisa Journal of Risk and Financial Management – “Economic Sustainability and Cultural Tourism”. Autorice članka su dr. sc. Sanja Tišma, dr. sc. Aleksandra Uzelac, dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, Sunčana Franić i Mira Mileusnić Škrtić. Časopis je indeksiran u citatnim bazama Web of Science i Scopus.

Sažetak:

U radu se pruža pregled metoda procjene društvenih učinaka, njihovih postignuća i mogućnosti primjene u svakodnevnoj praksi procjene vrijednosti ulaganja u očuvanje kulturne baštine, kao i njezinog održivog korištenja. Daje se pregled dostupnih metoda za društvenu procjenu i ukazuje se na skup interdisciplinarnih pokazatelja pomoću kojih se spomenuti učinci mogu vrednovati. Mogućnosti korištenja analize društvenog učinka u procjeni kulturne baštine prikazane su u ovom radu kroz dvije studije slučaja u Republici Hrvatskoj: provedbu plana upravljanja društvenim vrednovanjem stare gradske jezgre Buzeta i vrednovanje društvenih učinaka ulaganja u muzej Ivanina kuća bajke. Opisani su pojedini kvalitativni pokazatelji prikupljenih anketa koji se odnose na društvene učinke, te analiza dostupnosti takvih pokazatelja i znanstvena utemeljenost prikupljenih odgovora. Zaključno je prikazan doprinos korištenih metodoloških alata i procjene društvenog učinka u vrednovanju intervencija u kulturnoj baštini, te su za razne donositelje odluka dani prijedlozi o širim metodama i njihovim koristima u usporedbi s korištenjem isključivo financijskih i ekonomskih procjena učinaka.

POVEZNICA:

Članak je dostupan na https://www.mdpi.com/1911-8074/15/8/327.

Share:
Skip to content