Dr. sc. Damir Demonja, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, iz Odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose, Instituta za razvoj i međunarodne odnose, IRMO, iz Zagreba, zajedno s Ivanom Šagovnović, doktoranticom, s Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo i dr. sc. Igorom Stamenkovićem, izvanrednim profesorom, s Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, objavio je izvorni znanstveni članak Thinking green when at a tourism destination? The effect of tourists’ sociodemographic characteristics in predicting perception of green packaging and branding, eco-friendly attitudes and behavior (Razmišljate li zeleno kada ste na turističkoj destinaciji? Učinak sociodemografskih karakteristika turista u predviđanju percepcije zelene ambalaže i brendiranja, ekoloških stavova i ponašanja) u znanstvenom časopisu „Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja“. Časopis je indeksiran u bazama SCOPUS, SocINDEX (EBSCO), CSA SOCIOLOGICAL ABSTRACTS, CSA WORLDWIDE POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS, CSA SOCIAL SERVICES ABSTRACT (SELECTIVE).

LINK:

Cjeloviti tekst dostupan je na poveznici: https://hrcak.srce.hr/file/403420.

Sažetak

Turistička industrija uvelike doprinosi dionicima u turističkim destinacijama, ali, također, ostavlja negativan otisak na okoliš. Osim toga i pružatelji turističkih usluga i turisti često se povezuju s neprimjerenim odnosom prema prirodi i nepoštovanjem prirodnih resursa destinacije. Stoga je od velike važnosti razumijevanje što utječe na stavove i ponašanje turista prema okolišu. Dosadašnja literatura već je rasvijetlila važnost sociodemografskih karakteristika ljudi u oblikovanju njihovih stavova i ponašanja prema okolišu. Stoga je ovaj rad pokušao istražiti utječu li sociodemografske varijable turista na njihove ekološke stavove i ponašanje u turističkim destinacijama. Također, potvrđeno je da takve osobne karakteristike pomažu potrošačima u njihovim preferencijama prema pakiranju proizvoda. Na temelju toga i činjenice da bi zeleni proizvodi mogli poboljšati kvalitetu okoliša i modificirati ponašanje potrošača, ovo istraživanje se, također, usredotočilo na percepciju turista o zelenoj ambalaži i brendiranju. Anketno istraživanje provedeno je među 368 srpskih turista. Rezultati istraživanja potvrdili su razlike u ekološkim stavovima turista prema spolu, kao i razlike između turista različitog statusa zanimanja i mjesečnih primanja. Štoviše, rezultati su pokazali da starost turista pozitivno korelira s njihovim ekološkim stavovima i ponašanjem. Zanimljivo je da nisu uočene značajne razlike u percepciji zelene ambalaže i brendiranja. Praktične implikacije za marketing stručnjake na destinaciji bit će raspravljene u radu.

Share:
Skip to content