Znanstvenice Instituta za razvoj i međunarodne odnose, IRMO, dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić i dr. sc. Sanja Tišma, u suautorstvu s Draganom Glivetić, autorice su „Priručnika za održivost kulturne baštine“ izdavača Jesenski i Turk. Cilj priručnika prvenstveno je pružiti dublje razumijevanje teme održivosti i podići svijest o potrebi osiguravanja održivosti kulturne baštine kako bi, između ostalog, baština bila shvaćena kao značajan razvojni resurs. U skladu s tim pristupom, cilj je pokazati i zanimljive prakse koje su dovele do održivije i trajnije kulturne baštine, uspješno se suočavajući s izazovima i prijetnjama u smislu gospodarskih, socio-kulturnih, okolišnih i političkih pritisaka. Stoga, nakon određivanja osnovnih pojmova i sagledavanja kulturne baštine u kontekstu razvoja, priručnik kreće od određivanja najčešćih izazova za održivost kulturne baštine, pruža odgovore i rješenja na te izazove uz navođenje uspješnih primjera prakse. Pažnja se daje različitim aspektima održivosti (ekonomski, okolišni, socio-kulturni, politički) uz naglašenu mogućnost prijenosa uspješnih primjera u drugi kontekst. Posebna je vrijednost ovoga priručnika u prijedlogu konkretnih mjera za održivost kulturnih dobara koje je moguće ugraditi u javne politike. Uz mjere, navedeni su i konkretni pokazatelji kojima se može mjeriti uspješnost u osiguravanju održivosti kulturnih dobara. Oni su rezultat znanstvenoga rada i dugogodišnjeg iskustva pojedinih autorica priručnika u području kulturne baštine i strateškog planiranja.

Share:
Skip to content