Dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju iz Odjela za kulturu i komunikacije uredila je posebno izdanje časopisa Journal of Risk and Financial Management (JRFM) na temu Ekonomska održivost kulture i kulturnog turizma. Članci su objavljeni na internetu i potom sabrani u knjigu pod nazivom “Ekonomska održivost kulture i kulturnog turizma”. Knjiga je u otvorenom pristupu, objavljena je na internetu. JRFM je indeksiran u bazama podataka Scopus, Emerging Sources Citation Index (ESCI) i EconLit.

Sažetak:

Knjiga “Ekonomska održivost kulture i kulturnog turizma” fokusira se na ekonomsku održivost kulturnih i kulturno-turističkih projekata. Sastoji se od jedanaest poglavlja, koja se bave kulturnom baštinom, kulturom, kulturnim/kreativnim industrijama i (kulturnim) turizmom. Poglavlja koja se odnose na kulturnu baštinu analiziraju specifične teme kao što su crowdfunding, analiza troškova i koristi u evaluaciji financiranja projekata kulturne baštine, industrijsko naslijeđe/brownfield područja te metode procjene društvenih učinaka u ekonomskoj analizi kulturne baštine. Nadalje, analiziraju se rad u kulturi kroz komparativnu analizu ekonomske održivosti u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i mehanizmi podrške kulturnim/kreativnim industrijama u Kanadi. Kreativne industrije u rubnim područjima Italije i Grčke analiziraju se u kontekstu održivosti. Članci koji se fokusiraju na (kulturni) turizam bave se temama mračnog turizma, spremnošću turista da izdvoje novac za kulturna iskustva te odnosom između cijepljenja protiv virusa COVID-19 i likvidnošću putničkih agencija. Osim toga, istražuje se i uloga kulture i baštine u otpornosti turizma tijekom pandemije COVID-19 koja donosi zanimljive rezultate.

 

Poveznica: https://www.mdpi.com/books/pdfdownload/book/5930

Share:
Skip to content