IRMO Brief br. 1/2018 autora Jana Ivanjeka, novinara i vojnog analitičara, bavi se  analizom pitanja iz područja obrambene politike, tj.  vojno-tehničkom i političkom komponentom nabavke višenamjenskih borbenih zrakoplova koji trebaju zamijeniti sovjetski MiG-21 u sastavu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Kupnja novih borbenih zrakoplova izuzetno je financijski i politički osjetljiva, zbog čega je godinama odgađana. Autor analizira pristigle ponude te ističe prednosti i mane odabira različitih  (američkih, grčkih, izraelskih i švedskih) zrakoplova.

Share:
Skip to content