Dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić i dr. sc. Sanja Tišma, znanstvene savjetnice u trajnom zvanju, objavile su rad “Ensuring sustainability of cultural heritage through effective public policies” („Osiguravanje održivosti kulturne baštine putem učinkovitih javnih politika) u slovenskom časopisu Urbani izziv/Urban Challenge (ISSN: 0353-6483). Časopis je indeksiran u Q2 SCOPUS odnosno ESCI bazama. Članak definira koncept održivosti baštine i nudi metode kojima se ona može mjeriti i vrednovati. Temeljem istraživanja provedenog na primjerima dobre prakse u Grčkoj, Italiji, Nizozemskoj, Poljskoj, Portugalu i Španjolskoj, članak predlaže sveobuhvatan set pokazatelja održivosti kulturne baštine. Isti mogu biti korisni donositeljima odluka pri određivanju prioriteta prilikom financiranja projekata kulturne baštine.

Članak je dostupan ovdje: https://urbaniizziv.uirs.si/Portals/urbaniizziv/Clanki/2020/urbani-izziv-en-2020-31-02-02.pdf

Share:
Skip to content