Projekt pod nazivom “Procjene rizika medijskom pluralizmu u EU i drugim zemljama: primjena praćenja medijskog pluralizma (MPM2016)” financira Europska komisija, a koordinira Centar za medijski pluralizam i medijske slobode (CMPF) pri Robert Schuman centru za napredne studije (RSCAS) Europskog sveučilišnog instituta (EUI) u Firenci. Temelji se na metodološkom pristupu koji je prvotno razvijen 2009. godine, pojednostavljen 2014. godine, i testiran 2015. godine. U 2016. godini primijenjen je u EU-28, Crnoj Gori i Turskoj. U 2016. godini MPM se temelji na standardiziranom i komparativnom pristupu za praćenje i procjenu rizika za medijski pluralizam na temelju skupine od 20 indikatora sačinjenih od zakonodavnih, ekonomskih i socijalnih varijabli u četiri područja: osnovna zaštita, tržišni pluralizam, politička nezavisnost i društvena uključivost. U Hrvatskoj su projekt provodili dr.sc. Paško Bilić (voditelj), Odjel za kulturu i komunikacije IRMO-a, doc.dr.sc. Antonija Petričušić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc.dr.sc. Ivan Balabanić, Katoličko sveučilište u Zagrebu i doc.dr.sc. Valentina Vučković, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uz pomoć panela koji su sačinjavali stručnjaci iz akademske zajednice, članovi regulatornih tijela, nevladinih organizacija i profesionalnih udruženja. Rezultati su podijeljeni po stupnju rizika za medijski pluralizam: nizak rizik (0 ‒ 33 posto), srednji rizik (34 ‒ 66 posto) te visok rizik (67 -‒100 posto).

U hrvatskom se medijskom sustavu zamjećuje srednji postotak rizika u osnovnoj domeni (34 posto) kao i u Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Danskoj, Grčkoj, Latviji, Luksemburgu, Mađarskoj, Španjolskoj, Poljskoj i Rumunjskoj. Ostale države bilježe nizak rizik za osnovnu zaštitu medijskog pluralizma, osim Turske u kojoj je zabilježen visok rizik. U području tržišnog pluralizma također je utvrđen srednji rizik (34 posto) kao i u većini zemalja osim u Francuskoj, Njemačkoj i Portugalu gdje je zabilježen nizak rizik, te Bugarskoj u kojoj je zabilježen visok rizik. U domeni političke nezavisnosti srednji je stupanj rizika od 55 posto. Nizak rizik bilježe Belgija, Danska, Francuska, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Švedska i Velika Britanija. Visoki rizik bilježe Crna Gora, Mađarska, Slovenija i Turska. U području društvene uključivosti također je srednji stupanj rizika (52 posto) kao i u većini zemalja osim u Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Švedskoj i Velikoj Britaniji koje bilježe nizak rizik te Grčkoj, Latviji i Turskoj koje bilježe visoki rizik.

POVEZNICE

Cjelokupni rezultati praćenja medijskog pluralizma u 2016. godini mogu se komparativno pregledati po glavnim domenama rizika te po indikatorima ili pojedinačnim zemljama na sljedećoj poveznici: http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/

Izvještaj za Hrvatsku dostupan je ovdje:
http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/croatia/

Share:
Skip to content