Projekt praćenja medijskog pluralizma jedinstveni je alat za procjenu rizika za medijski pluralizam u državama članicama Europske unije i odabranim državama kandidatkinjama. Projekt od 2013. godine financira Europska komisija, a koordinira Centar za medijske slobode i medijski pluralizam Europskog sveučilišnog instituta u Firenci. IRMO sudjeluje u implementaciji projekta od 2015. godine pod vodstvom dr. sc. Paška Bilića. U 2023. projekt je proveden u 32 europske zemlje, a procjene rizika odnose se na 2022. godinu. Rezultati za Hrvatsku pokazuju srednji rizik u svim analiziranim područjima. U području temeljne zaštite (47%) vidljivi su problemi u zaštiti novinarske profesije, prvenstveno zbog visokog broja tužbi upućenih novinarima. U području tržišnog pluralizma (66%) izraženi su rizici pluralizmu na digitalnim tržištima te komercijalni utjecaj na medijski sadržaj. U području političke nezavisnosti (57%) vidljiv je manjak političke nezavisnosti te nedostatak uredničke autonomije medija. Društvena uključivost (59%) nedovoljno je zaštićena u području zastupljenosti manjina u medijima te razvoju medijske pismenosti.

Izvještaj za Hrvatsku dostupan je na poveznici: https://cadmus.eui.eu/handle/1814/75717

Cjelokupni izvještaj dostupan je ovdje: https://cadmus.eui.eu/handle/1814/75753

Share:
Skip to content