Gosti urednici: Jaka Primorac, Aleksandra Uzelac i Paško Bilić.

Kao rezultat rada na Jean Monnet projektu „EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi“ CULPOL objavljeno je posebno izdanje časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije.

Među autorima posebnog broja su Bjarki Valtysson, Karsten Xuereb, Goran Tomka i Višnja Kisić, te Andrej Srakar.

Poseban broj donosi 5 članaka, 2 konferencijska izvještaja i 4 prikaza knjiga.

Posebno izdanje CIRR-a u novom dizajnu dostupno je na web stranicama časopisa CIRR  (Vol. 24, No. 82).

Share:
Skip to content