Nakon tiskanog izdanja, objavljeno je on-line izdanje knjige Hrvatska i međunarodne financijske institucije: 30 godina suradnje na hrvatskom i engleskom jeziku. Tiskano izdanje knjige predstavljeno je 6.12.2023. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u izdanju Ministarstva financija i Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO). Urednici knjige su dr. sc. Jakša Puljiz, IRMO te Hrvoje Mršić, ravnatelj Uprave za makroekonomske analize, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose u Ministarstvu financija.

Knjigom se obilježava tri desetljeća duga suradnja Republike Hrvatske i međunarodnih financijskih institucija te omogućuje široj javnosti stjecanje dubljeg uvida u karakter same suradnje. Od međunarodnih financijskih institucija knjiga obrađuje Grupaciju Svjetske banke, Međunarodni monetarni fond, grupaciju Europske investicijske banke, Europsku banku za obnovu i razvoj, Razvojnu banku Vijeća Europe, Grupaciju Inter-američke banke za razvoj, Azijsku infrastrukturnu investicijsku banku i Europski stabilizacijski mehanizam. Knjiga ujedno predstavlja svojevrsni nastavak prve publikacije koja je objavljena u izdanju IRMO-a 1996. godine pod nazivom „Hrvatska i međunarodne financijske institucije: Svjetska pravila usmjeravanja razvoja“.

Share:
Skip to content