IRMO Brief 10/2023 (listopad 2023. godine)  autorice Jadranke Polović, bavi se pojavom koronavirusa SARS-CoV-2 uzročnikom bolesti COVID-19 i posljedičnom pandemijom koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila u ožujku 2020. Pandemija COVID-19 nametnula je ogromne zdravstvene, ekonomske, ekološke i društvene izazove u cijelom svijetu, a dovela je i do smanjenja mobilnosti, promjena u obrazovnom sustavu te do alarmantnog porasta društvenih nejednakosti i ranjivosti. Pandemija COVID-19 također je utjecala na globalizaciju siromaštva i potkopavanjepojma globalnog napretka. Model online učenja uveden nakon izbijanja pandemije već je do rujna 2020. godine obuhvatio gotovo 1,6 milijardi učenika i studenata u 165 zemalja. Autorica također analizira na koji će način Politička Deklaracija Opće skupštine UN-a o prevenciji, pripravnosti i odgovoru na pandemiju, objavljena u rujnu 2023. godine, moći utjecati na uvođenje mjera potrebnih kako bi se spriječilo  izbijanje bolesti koje će se pojavljivati u budućnosti.

Slika: WHO

Share:
Skip to content