Paško Bilić, viši asistent u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), objavio je članak ˝Searching for a centre that holds˝ in the network society: social construction of knowledge on, and with, English Wikipedia u časopisu New Media & Society izdavačke kuće SAGE. Časopis je indeksiran u Web of Science (WoS) bazi, a prema Thomsonu Reutersu nalazi se na devetom mjestu u polju komunikacije. U radu se sistematiziraju dijelovi doktorske disertacije koji su ranije prezentirani na konferenciji Kanadske sociološke asocijacije i međunarodnom simpoziju WikiSym. Autor kombinira teorijsku tradiciju sociologije znanja i medijskih studija te koristiti kvalitativnu, etnografsku analizu sadržaja. Na primjeru Wikipedije propituje suvremene oblike komuniciranja u online prostoru te društvenu i organizacijsku dinamiku proizvodnje takvog oblika sadržaja. Također se problematizira globalna društvena relevantnost Wikipedije kao alternativnog izvora informacija o suvremenim događajima.

Share:
Skip to content