IRMO je zajedno s Institutom Ruđer Bošković partner na projektu “Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa: Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja” kojega koordinira Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld iz Zagreba. Projekt je pokrenut zajedničkim sastankom partnera u Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld 29. lipnja, a 15. srpnja je na Visokoj školi održana prva radionica.
Projektom će se uspostaviti sustav osiguranja   kvalitete  unutar  visokog  obrazovanja  u sektoru  međunarodnih  odnosa,  diplomacije  i održivog razvoja kroz definiranje standarda za usporedivost   istih   kvalifikacija stečenih na različitim visokoobrazovnim institucijama  te razviti novi dodiplomski studijski program koji se bavi održivim razvojem. Pitanjima zaštite okoliša  i  energetike pristupa se iz interdisciplinarne  perspektive  te će se uz  prirodno-znanstvene  i  tehničke aspekte uključiti socioekonomski i politički aspekti problema energetike,  okoliša  i održivog razvoja. Ovim  projektom  izradit  će  se  dva  standarda  zanimanja,  četiri standarda  cjelovitih  kvalifikacija,  unaprijedit  će  se  dva  postojeća studijska programa te razviti dva nova programa, unaprijedit će se nastavničke kompetencije za 40 nastavnike te pridonijeti unapređenju cjelokupnog visokog obrazovanja u RH.
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava HR.3.1.15 Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Projekt će trajati 15 mjeseci.

Share:
Skip to content